alah di rumpun betung

Maksud: Kekalahan yang tidak memuaskan orang (pihak yang kalah)

berkongsi