alas dulang

Maksud: Wang hadiah yang diletakkan di dulang sebagai penghargaan

berkongsi