alpa negeri alah, sia-sia hutang tumbuh

Maksud: Jika alpa atau sia-sia, kerugian dan bencana juga yang menimpa

berkongsi