anak di riba diletakkan, kera di hutan disusui

Maksud: Hal sendiri dibiarkan kerana mementingkan hal orang lain

berkongsi