rosak badan kerana penyakit, rosak bangsa kerana leka

Maksud: Seseorang yang berkelakuan buruk akan memberi kesan kepada diri sendiri, keluarga serta bangsanya.

Contoh ayat: Rakyat Malaysia harus bersemangat dan sedar bahawa rosak badan kerana penyakit, rosak bangsa kerana leka.

berkongsi