ular dipukul jangan mati, kayu pemukul jangan patah, tanah dipala jangan lembang

Maksud: Menyelesaikan sesuatu perkara (menghukum atau memperdamaikan orang) hendaklah dengan seadil-adilnya

berkongsi