anak gahara

Maksud: Anak raja yang berbondakan keturunan bangsawan.

Contoh ayat: Tengku Ahmad ialah anak gahara Sultan Sulaiman dengan Tengku Puteri Halijah.

berkongsi