anak halal

Maksud: Anak dari perkahwinan yang sah.