anak kuda bulu kasap

Maksud: Perihal anak muda yang riang gembira

berkongsi