anak kunci jahat, peti derhaka

Maksud: Kalau suami jahat isterinya akan berkhianat kelak

berkongsi