anak piatu

Maksud: Anak yang telah kematian ayah dan ibu.

Contoh ayat: Setelah menjadi anak piatu Husin terpaksa tinggal di Asrama Bakti.

berkongsi