anak semang

Maksud: Orang bekerja kepada orang lain.

berkongsi