angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam

Maksud: Khabar-khabar yang ganjil itu tidak dapat disembunyikan (disimpan)

berkongsi