kura-kura pandai kerebat kayu

Maksud: Orang yang hendak melakukan sesuatu yang mustahil dapat dilakukannya

berkongsi