angkat sumpah

Maksud: Membuat pengakuan dengan bersumpah

berkongsi