apa gunanya bulan terang di dalam hutan, jikalau di dalam negeri betapa baiknya

Maksud: Tidak berfaedah menunjukkan kelebihan sendiri kepada orang-orang yang tidak dapat menghargainya. (= a. meragakan pakaian cantik kepada si buta, b. meragakan suara kepada si pekak)

berkongsi