apa gunanya merak mengigal di hutan

Maksud: Tidak berfaedah memperlihatkan kepandaian kepada orang bodoh