api kecil baik padam

Maksud: Kejahatan itu harus diperangi semasa kecil

berkongsi