asal berinsang ikanlah

Maksud: Perihal orang yang tidak memilih pekerjaan (makanan, perempuan, dan lain-lain)

berkongsi