asal berisi tembolok senang hati

Maksud: Apabila sudah cukup makan dan pakaian, senanglah hati

berkongsi