asal besi pengapak kayu, asal emas menjadi penduk

Maksud: Asal atau darjat seseorang ditentukan pada tingkah lakunya

berkongsi