asalnya kuda itu kuda juga dan keldai itu keldai juga

Maksud: Tiap-tiap sesuatu itu menurut asalnya

berkongsi