asalnya dari kubangan

Maksud: (orang yang) terlalu hina

berkongsi