awak hendak hilir, ia telah hanyut

Maksud: Cita-cita yang telah didahului oleh orang lain