ayam putih terbang siang, hinggap di halaman, malih kepada mata orang banyak

Maksud: Perihal pekerjaan yang dilakukan dengan terang dan nyata dan diketahui orang

berkongsi