ayam putih terbang siang

Maksud: Perihal pekerjaan yang dilakukan dengan terang dan nyata dan diketahui orang

berkongsi