bagai anai-anai makan kayu

Maksud: Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tekun dan rajin.

berkongsi