membawa untung

Maksud: Mencari rezeki di rantau luar

berkongsi