bagai api makan dalam dedak

Maksud: Perbuatan jahat ataupun cinta yang disembunyikan

berkongsi