bagai api dengan rabuk

Maksud: Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik kalau diperdekatkan

berkongsi