bagai ara hanyut

Maksud: Tidak terus ke tempat dituju tetapi singgah-singgah dahulu