orang yang puru gatal tubuhnya nescaya menggaru juga kerjanya

Maksud: Sesuatu perbuatan yang jahat itu lambat laun nampak juga oleh orang

berkongsi