bagai asal selamat ke seberang, biar bergantung di ekor buaya

Maksud: Sangat memerlukan pertolongan, apa pun bentuk pertolongan akan diterima

berkongsi