menantikan kucing bertanduk

Maksud: Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin

berkongsi