bagai asing lubuk asing ikannya, asing padang asing belalangnya

Maksud: Lain tempat, lain adatnya

berkongsi