bagai asing maksud, asing sampai

Maksud: Lain yang dihajat, lain yang dapat