bagai asing yang ditembak, asing yang kena

Maksud: Lain yang disindir, lain yang berasa kena sindir

berkongsi