bagai aur atas bukit

Maksud: Menyerahkan diri kepada nasib.

berkongsi