bagai awak rendah, sangkutan tinggi

Maksud: Besar belanja daripada pendapatan

berkongsi