bagai awak yang celaka, orang yang diumpat

Maksud: Sendiri yang salah, orang lain yang dituduh

berkongsi