bagai awal dikenal akhir tidak, alamat badan akan rosak

Maksud: Kalau tidak hati-hati, akhirnya menyesal

berkongsi