bagai awan mengandung hujan

Maksud: Tidak pasti; didakwa tetapi entah dia mengaku entah tidak

berkongsi