bagai ayam berlaga sekandang

Maksud: Berkelahi dengan orang serumah

berkongsi