bagai ayam berinduk, sirih berjunjung

Maksud: Orang lemah harus mendapatkan bantuan dan perlindungan

berkongsi