bagai ayam pulang ke pautan

Maksud: Balik ke tempat asal

berkongsi