bagai ayam putih terbang siang, hinggap di kayu merasi bertali benang bertambang tulang

Maksud: Perkara baik yang cukup keterangan dan saksi

berkongsi