bagai ayam sudah patah, kalau-kalau dapat menikam

Maksud: Setelah jatuh miskin, mungkin berubah nasibnya

berkongsi