bagai ayam tak patuk, itik tak sudu

Maksud: Sama-sama tidak sudi