bagai barang derham, sedia ada suratan istanbul

Maksud: Perbuatan mulia yang menerima pujian istimewa

berkongsi