bagai barang yang disadur

Maksud: Tidak tahan ujian

berkongsi